top of page

Organisation

Frigør energien

Når vi arbejder sammen med dig for at skabe vinderholdet, så handler det i stor grad om at:

Når vi trives og inspireres, så har vi mennesker en enorm kapacitet. Denne blanding af energi, entusiasme, kompetence og konkurrencelyst kan være helt afgørende for at drive din virksomhed fremad. Lykkedes du med at frigøre energi, vil dit team skabe en fantastisk arbejdsplads som igen vil gøre det meget svært at være din konkurrent. Som leder lykkes du når du lægger forholdene til rette så energi bliver frigjort.

 

Hvorfor ser vi så hyppigt at energi bliver til apati? At entusiasme bliver ligegladhed? At medarbejdere føler sig kvalt og begrænset?

  • Eliminere og reducere opgaver eller processer som ikke tilfører værdi – fjerne bureaukrati

  • Involvere og engagere teamet – frigøre energi, kreativitet og kompetence

  • Flytte beslutningskompetence og ansvar – delegere

  • Forenkle

ORGANISATION shutterstock_1906367683.jpg

"Vi har allerede fra vores første møde med Pål, haft fornemmelsen af at Pål forstod vores situation. Han har igennem hele forløbet været ærlig og meget kontant i sin tilbagemelding. Han har forstået at forklare os de positive muligheder vi står overfor, ved at organisere virksomheden med den rigtige ledelse, ved at indføre nye processer og ved præcist at definere organisationen."

— CEO, Grossist, Hovedstaden

Som medarbejder i denne virksomhed får jeg mulighed for at udfolde mig. Jeg er specielt glad for at jeg

Icon feather-check-circle.png

Bliver lyttet til

Icon feather-check-circle.png

Får nye udfordringer

Icon feather-check-circle.png

Arbejder med spændende opgaver, som jeg ser en mening i

Langt hen ad vejen skal vi tænke som en medarbejder. Hvad gør at jeg trives, bringer mine ideer og kompetencer i spil og bliver vist tillid? At jeg føler mig værdsat? At den energi jeg har bruges til å skabe glade kunder og glade kolleger?

Vores metode styres av klare retningslinjer:

  • Strukturer og hierarkier skal ikke stå i vejen for nyskabelse og trivsel

  • Retningslinjer skal ikke overtrumfe den sunde fornuft

  • Rapporteringskrav og compliance skal ikke spise unødig af medarbejdernes tid og dræbe entusiasme

  • Virksomhedens og medarbejderens KPI’er skal give mening

  • Medarbejderen skal selv have indflydelse på, hvordan indsatsen skal tilrettelægges og måles

Vi har erfaring fra store multinationale selskaber, fra små start-ups, fra den regelstyrte virksomhed og fra traditionelle industrivirksomheder. Vi har oplevet mange ”religioner”, fra at ”her måler vi alt” til at her ”bestemmer medarbejderen selv”. Vi har taget det bedste fra hver lejr og fundet en metode, der giver de bedste resultater.

Lad os hjælpe dig og teamet med at frigøre energi!

bottom of page