Strategien – dit vigtigste våben!

Fordele med en strukturerert strategiproces

Efter endt strategiforløb vil du have:

• En klar forståelse af virksomhedens position
• Strategiske muligheder med anbefalinger
• Gap-analyse
• En køreplan for implementering

Dette skal give dig bedre lønsomhed, fordi du vil:

• Fokusere på få, men vigtige initiativer
• Få identificeret vækst-driverne
• Forstå, hvor du tjener penge, og hvor du sætter til
• Få overblik over din virksomheds udviklingsområder

Hvordan kommer vi i gang?

Vi starter med en samtale med virksomhedens ejer eller CEO, hvor vi taler om virksomhedens position og ledelsens ambitioner. Hvis der er god kemi og enighed om at starte projektet, aftaler vi 1-2 dages workshop, hvor vi bliver klar på rammerne for strategien. Her deltager virksomhedens ledergruppe og evt. mellemledere normalt.

 

Hvorfor workshop?

For at spare virksomheden og processen tid og penge vil vi sende nøglepersoner et spørgeskema, som danner basis for workshop, som er næste skridt. En workshop vil give ledelsen klare fordele:

• Virksomhedens bedste hjerner kommer sammen
• Der kommer vigtige spørgsmål på bordet
• Der bliver stillet indgående spørgsmål udefra
• Der skabes et godt fundament for strategiarbejdet
• Det virker samlende på teamet

Efter workshoppen vil vi præsentere ledelsen for en opsummering og forslag til et projektforløb med forskellige spor.

Hvem udarbejder strategien?

Det skal forankres hos dem, som skal eksekvere den. Derfor skal der udpeges arbejdsgrupper med en hovedansvarlig i hver gruppe. Vi vil sørge for fremdrift i de forskellige arbejdsgrupper, afholde statusmøder og arbejde koncentreret i mod målet. Når udkastet til en strategi foreligger, vil vi teste den kritisk og definere risiko. Dette er en vigtig, men ofte negligeret, øvelse.

 

Hvordan skaber strategien værdi?

Strategiens værdi ligger i eksekveringen. Derfor vil vi, sammen med strategigruppen, udpensle de strategiske initiativer og lave en køreplan. Vi har gode erfaringer med, at vi sammen laver jævnlige opfølgninger under implementeringen for at sikre fremdrift. Vi ender med at definere strategien på én side. Det sikrer at vi er skarpe på hvad vi vil, men det er også et glimrende kommunikationsredskab til medarbejdere, eksterne stakeholders eller jobsøgende.

Hvor lang tid varer et strategiforløb?

Varigheden på projektet afhænger af virksomhedens position, kompleksitet, ressourcer, størrelse og ambitioner, samt projektets omfang. Vi anbefaler et koncentreret strategiforløb, som typisk varer 1-3 måneder. Derefter skal den implementeres.

 
“Pål and I worked closely together during my time as President of the OEM division at Satair. We particularly cooperated on the development of the strategy for the division, where Pål was an important sparring partner for me and contributed with lots of insight, analysis and perspectives which allowed us to implement numerous successful initiatives. Pål is a strong communicator and strategic advisor, with an excellent ability to dive into complex industrial business models.”

Ex. President, Satair OEM Division

Vi hjælper dig hele vejen…

Det er svært at køre en strategiproces alene. Der er mange holdninger i en organisation. Derfor er en neutral ”dirigent” tit guld værd til at styre procesforløb. Der er også en masse praktisk arbejde forbundet med en strategiproces, som vi hjælper dig med. Ring mig i dag på 2164 7727 – eller book et gratis møde her: