Lønsom vækst

 

Problem: Det er svært at få vækst og lønsomhed samtidigt

 

Vi kan hjælpe din virksomhed med en struktureret analyse af situationen og udarbejde et katalog af initiativer som kan vende situationen.
Processen består normalt af fire trin:

 
 

Problem: Det er svært at få vækst og lønsomhed samtidigt

Vi kan hjælpe din virksomhed med en struktureret analyse af situation og udarbejde et katalog af initiativer som kan vende situationen.
Processen består normalt af fire trin:
 

Trin 1:

Gennemgang af salgsstatistikker og feedback på kunde- og produktniveau, analyse af konkurrencesituationen, vurdering af trends, analyse af din prissætning, lønsomhed og indkøbspriser, evaluering af din markedsstrategi- og markedsføring og vurdering af din salgsorganisation. Vi kigger på omkostningsstrukturen og hjælper med at forstå hvor lønsomheden forsvinder. Vi ser også på om det skal skje tilpasninger av selve forretningsmodellen.

Trin 2:

Der identificeres klare initiativer og effekten estimeres. Resultaterne samles i et diagram for at hjælpe med prioriteringen. Eksempelvis kunne det se sådan ud:

Som det fremgår, kan nogle initiativer kræve betydelige investeringer, mens andre kan være nemmere at implementere. Nogle initiativer har klart større påvirkning på bundlinjen end andre. Det er vigtigt ikke at se sig blind på omsætningseffekten (boblens størrelse), da det vi vil opnå er lønsom vækst!

Trin 3:

Der laves en eksekveringsplan med klare mål og en gennemarbejdet tidslinje

Trin 4:

Vi hjælper med jævnlig opfølgning og evaluering.

Trin 1:

Gennemgang af salgsstatistikker og feedback på kunde- og produktniveau, analyse af konkurrencesituationen, vurdering af trends, analyse af din prissætning, lønsomhed og indkøbspriser, evaluering af din markedsstrategi- og markedsføring og vurdering af din salgsorganisation. Vi kigger på omkostningsstrukturen og hjælper med at forstå hvor lønsomheden forsvinder. Vi ser også på om det skal skje tilpasninger av selve forretningsmodellen.

Trin 2:

Der identificeres klare initiativer og effekten estimeres. Resultaterne samles i et diagram for at hjælpe med prioriteringen. Eksempelvis kunne det se sådan ud:

Som det fremgår, kan nogle initiativer kræve betydelige investeringer, mens andre kan være nemmere at implementere. Nogle initiativer har klart støttepåvirkning på bundlinjen end andre. Det er vigtigt ikke at se sig blind på omsætningseffekten (boblens størrelse), da det vi vil opnå er lønsom vækst!

Trin 3:

Der laves en eksekveringsplan med klare mål og en gennemarbejdet tidslinje

Trin 4:

Vi hjælper med jævnlig opfølgning og evaluering.

Der er defineret klare indsatsområder. Der laves en plan med ejerskab og tidsfrister. Der følges op og evalueres. Den strukturerede vej:


Fem grunder til at du bør gennemføre et fokuseret vækstforløb med os:
1. Du får identificeret dine vækstmuligheder, helt konkret
2. Vi finder veje til at forbedre din lønsomhed, helt konkret
3. Forbedringerne vil vedvare
4. Forløbet er effektivt og konstruktivt
5. Du får en sundere forretning

”Jeg er leder af en vækstvirksomhed i Hovedstaden og bruger Pål til en række strategiske og operationelle problemstillinger, hvor jeg har behov for sparring og konkret hjælp. Pål har hjulpet med udarbejdelse af strategi, organisering af virksomheden, dialog med banken, analyse af lønsomhed og konkrete vækstskabende initiativer. Pål har værdifuld erfaring, et stort netværk og er meget behagelig at arbejde med. Jeg vil klart anbefale ham til den vækstorienterede virksomhed.”

Lars Andersen, CEO, Interglas

Konklusion


Derfor er det vores klare anbefaling, at gå analytisk til værks. Det kræver ikke blot en tilbundsgående forståelse af egen forretning, men også en god fornemmelse af trends, konkurrence, opinion, lovgivning, valutaudvikling og eksterne trusler. Ingen virksomhed har den fulde forståelse. Vores bidrag er at starte med spørgsmålene, da vi tror at spørgsmålene er vigtigere end svarene. Vi stiller spørgsmål for at forstå, hvad vi sammen bedre skal forstå. Sammen analyserer vi dine data og virksomhedens forståelse af dataene. Ofte ser vi klare områder hvor der skal sættes ind. Vi identificerer vækstdriverne og identificerer hvor du har bedst mulighed for at skabe hurtig vækst.